Издаваштво

Поглед на издаваштво у Србији одмах ставља до знања неколико ствари. Поред очигледне материјалне кризе у овој делатности, као уосталом и на свим осталим пољима, неизбежно се намеће закључак да постоји и креативна криза, криза идеја. Издаваштво у Србији је, претежно не својом вољом, великим делом окренуто комерцијали, што ограничава наслове који су у понуди и сужава могућности за широком тематиком којом би издавачи требало да се баве. Притиснути тржишним захтевима и борбом за опстанак на сцени, издавачи су практично приморани да нуде углавном белетристику, савремене широко популарне књиге лаке тематике, или да се повремено огласе реиздањем светских класика. Оваква клима не иде на руку стручној и научној литератури, која постаје све мање присутна. Овакав недостатак је много озбиљнији него што се на први поглед може учинити, јер непостојање квалитетног научног издаваштва не погађа само стручне слојеве друштва. И шира читалачка публика много губи на овај начин, јер остаје ускраћена за бављење многим питањима која су актуелна у савременом свету и која утичу на животе свих нас. Управо у том погледу „Светосавска омладинска заједница Архиепископије београдско-карловачке“ (даље: СОЗ Архиепископије) види своју улогу на српској издавачкој сцени.

Издавачка делатност СОЗ Архиепископије има за циљ да у времену брзих светских промена, али и профилисања новог идентитета српског друштва допринесе тим процесима на конструктиван и конкретан начин. СОЗ Архиепископије као издавач жели да пружи могућност домаћим читаоцима да се упознају са делима аутора који не добијају довољно простора и пажње, као и са делима која до сада нису била присутна у српском културном и научном животу. Стога је издавачка улога СОЗ Архиепископије двострука: са једне стране, тежи се омогућавању младим научницима да се литерарно афирмишу и употребе свој таленат и знање за добробит земље у којој живе и друштва коме припадају. Нажалост по српско друштво, сувише често се догађа да домаћи млади аутори који имају шта да кажу и понуде, своје место под Сунцем траже у иностранству, где и доживљавају пуну афирмацију, чиме њихов таленат постаје изгубљен за Србију. СОЗ Архиепископије жели да колико-толико помогне да се та ситуација промени, и да млади аутори дају допринос тамо где су се и развијали и где треба да добију пуни сјај – у својој земљи. Са друге, СОЗ Архиепископије ће пажњу посветити значајним делима и ауторима из других земаља који су у домаћој јавности запостављени или недовољно познати, а имају велику научну тежину у савременом свету. Таквих дела је заиста много, и циљ је бар делимично их представити код нас, не би ли се бар ублажио заостатак домаће научне јавности за светском. Само дела страних научних радника из седамдесетих и осамдесетих година прошлог века представљају неисцрпан извор рада, да не спомињемо колико се палета издања повећава када се томе додају радови из каснијих раздобља. Поред ове две основне издавачке улоге, кроз рад СОЗ Архиепископије ће се поново оживети и књиге које су већ објављиване, али имају културни и друштвени значај и данас, те их вреди поново објавити.

Не сме се занемарити ни аниматорска улога издавача у популарисању литературе. Овај део издавачког посла можда не делује претерано битно, али обавеза издавача је и упознавање читалаца са својим радом. Због тога ће важан део издаваштва СОЗ Архиепископије чинити промоције књиге, књижевне вечери, дијалошке трибине о издавачким подухватима и темaтици којом се баве.

Својим издавачким подухватима, СОЗ Архиепископије тежи да допринесе свеобухватном и комплетном погледу на свет и догађаје у свету, јер само познавањем што већег броја чињеница може се донети исправан суд о савременим питањима и право решење за текуће проблеме. Исто тако, суштински дијалог је могућ само кроз што боље познавање саговорника, јер једино тако можемо разумети оно што „други“ има да каже. Због тога, СОЗ Архиепископије жели да кроз издаваштво допринесе што бољем међусобном упознавању, нудећи дела са којима домаћи читаоци нису ни били упознати. На тај начин дајемо свој допринос развоју дијалога и разумевања на свим нивоима, и нудимо размишљања којих читаоци можда нису ни били свесни. Давањем нових одговора на актуелна питања, отварањем нових тема за разговор и размишљање, СОЗ Архиепископије жели да, у мери својих могућности, помогне српском друштву да изгради свој идентитет на сигурним и исправним основама, разреши неке од акутних проблема и изађе из зачараног круга превазиђених размишљања и друштвених концепција, која нас и данас у великој мери оптерећују. СОЗ Архиепископије жели да допринесе што бољем разумевању и сагледавању и прошлости и садашњости, јер се тако на најбољи начин гради будућност.