17 авг
0

Политички дијалог: пут ка изградњи заједнице

У политичком животу и реторици савременог света постоји неколико појмова који се истичу као кључни, темељни фактори у постојању модерног друштвено – политичког поретка. То су, пре свега, слобода, права, једнакост и дијалог. За прва три елемента може се рећи ...

Прочитајте више