Програм

ПРОГРАМ
СВЕТОСАВСКЕ ОМЛАДИНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АРХИЕПИСКОПИЈЕ БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКЕ

 1. Развија сарадњу и пројекте свих дијалошких форми, са свим традиционалним („авраамовским“) верским заједницама.
 2. Организује самостално и у сарадњи са другим појединцима, групама и институцијама стручне скупове, предавања и едукације.
 3. Прати појаве религијског и антирелигијског екстремизма у земљи и иностранству и даје сталан допринос у интелектуалном супротстављању оваквим појавама, организовању медијације, као и скупова и других друштвених активности које помажу суштинском прихватању различитости и развоју културе искреног и одлучног дијалога, као замене за бесплодне сукобе.
 4. Учествује и организује активности, које на посредан или непосредан начин доприносе етичкој и моралној обнови друштва, а нарочито у циљу подизања друштвене свести.
 5. Пружа стручну помоћ и подршку појединцима, породицама, удружењима и институцијама по питањима друштвених аспеката духовности и религије и даје стручни допринос унапређењу њиховог васпитно-образовног статуса.
 6. Спроводи програме подршке, саветовања, едукације и хуманитарне акције са посебно угроженим групама и појединцима, или становништвом са безбедносно, материјално или духовно угрожених подручја, у циљу унапређивања њиховог образовног и социјалног статуса и промовисања њихових способности и права.
 7. Организује, само или у заједници са другим организацијама и појединцима, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике стручног образовања у области мисије, духовности, религије и друштвене инклузије маргинализованих и друштвено осетљивих категорија (деца, ометени у развоју, стари, инвалиди…).
 8. Прикупља и обрађује научну и стручну литературу из области теологије, антропологије, књижевности, философије, историје, социологије, политикологије, права, психологије, мисиологије и осталих помагачких професија, у контексту савремених духовних и цивилизацијских изазова.
 9. Окупља научне и стручне раднике за рад на научним, стручним и истраживачким пројектима из домена области теологије, антропологије, књижевности, философије, историје, социологије, политикологије, права, психологије и мисиологије.
 10. Сарађује са универзитетима, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству.
 11. Објављује књиге и друге публикације.